Kontakt
email:
a
(częściej sprawdzam ten pierwszy)

telefon: +48 22 5549781

dr Joanna Domurat: www.domurat.com.pl